Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

0247 e558 420
Reposted fromoll oll viaanastasie anastasie
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
6788 e0bd 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
7927 e5b2 420
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
9270 6372 420
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasrcemoje srcemoje

May 09 2019

9863 7048 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaEllaElla EllaElla
2415 c505 420
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi

May 01 2019

5947 8639 420
Reposted fromplants plants viaKawaiiNamida KawaiiNamida

April 30 2019

2372 e74e
Reposted fromhare hare viasrcemoje srcemoje
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viatobecloser tobecloser

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
5718 c96f 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianadis nadis
3429 9815 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadis nadis
5229 d422
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
0651 bab3 420
Reposted frompunisher punisher viajustaperson justaperson
5519 68b5 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustaperson justaperson
4110 5d3c 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaowieczkini owieczkini
0719 b577 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaowieczkini owieczkini
4443 1d61 420
Reposted fromsoftboi softboi viaultrafioletowa ultrafioletowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl